Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Zamki i zasuwy

Zamki i zasuwy

Urządzenia montowane równolegle w koronach i protezach, umożliwiające utrzymanie protez szkieltowcyh na podłożu. Mogą być usytuowane wewnątrzkoronowo, zewnątrzkoronowo lub międzykoronowo.

Zamki i zasuwy
Zamki i zasuwy

Umocowania wewnątrzkomorowe stosowane rzadko bo wymagaja znacznego oszlifowania. Stosownaie jest łatwiejsze we wkładzie koronowo-korzeniowym i koronie oraz w zębie ćwiekowym. Zaletami jest lepsze przenoszenie sił (zgodnie z dl osią zęba) oraz lepsza ochrona tkanek wokół zęba

Urządzenia zewnątrzkoronowe dotyczą zwłaszcza zamków. Są one w kształcie zasuw w których między błoną śluzową a patryca istnieje wolna przestrzeń, sprzyjają zapalnym przerostom błony śluzowej

Zaczepy międzykoronowe zwane interlokami SA sytuowane miedzy zblokowanymi koronami. Maja za zadanie poprawe retencji protezy szkieletowej. korzyści z ich stosowania:

 1. pozwalaja uzyskac dobry efekt estetyczny – btak obecności metalu na powierzni przedsionkowej zeba
 2. podczas dynamicznej fazy żucia tlyko siły pionowe oddziaływają na żab oporowy a w fazie statycznej proteza opiera się o błonę śluzową
 3. bezzębne odcinki wyr zębodołowego są lepiej stymulowane niż przy analogicznym podparciu klamrą
 4. tor wprowadzenia protezy musi być zwykle bardzo dokładnie wyznaczony i elementy utrzymujące nie powinny działać przemieszczająco na zęby oporowe
 5. w przypadku pogorszenia się utrzymania protezy elementy zasuwy można aktywować bez obawy ich uszkodzenia
Zamki i zasuwy
Zamki i zasuwy

wg McCrackena stosowanie zamków i zasuw ma wiele wad:

 1. zamki lub zasuwy wymagaja oszlifowania zęba oporowego i pokrycia go koroną
 2. postepowanie kliniczne i laboratoryjne jest bardziej skomplikowane
 3. urządzenia te stosunkowo szybko ulegają zużyciu
 4. są trudne do naprawy lub wymiany
 5. dla skutecznego utrzymania protezy wymagana jest długa powierzchnia kontaktu –nie na żeby krótkie

 

zasuwy mogą być wykonane fabrycznie całkowicie z metalu (patryca i matryca metalowe) bądź też jedna lub obie części mogą mieć wstępne formy plastikowe, które następnie przykleja się do modelu korony i protezy i odlewa się z metalu.

Coraz częściej stosowane SA tzw zasuwy półprecyzyjne odlewane z elementów plastikowych w których między matryce a patryce wprowadza się plastikową wymienialną wkładkę.

Zamki i zasuwy 2

Zatrzaski

Są to np.

Ot-Cap kulka retencyjna jest umocowana na poziomej belce usytuowanej pod kątem prostym do długiej osi zęba oporowego. Matryca składająca się z metalowego pojemnika z umieszczona wewnątrz niego czapeczka

Połączenia kładkowe:

W razie obecności co najmniej dwóch kłów w żuchwie oraz kłów i pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce możliwe jest umocowanie i podpracie protezy szkieletowej na szynie łączącej pojedyncze lub zblokowane zęby. Szyna spełnia rolę patrycy, a zagłębienia w protezie usytuowane na jej części dośluzowej i zaopatrzone w elementy retencyjne, rolę matrycy. Zęby powinny być dobrze umocowane w wyrostku i mieć odpowiednio dużą powierzchnię ozębnej.

Materiał implantów stomatologicznych

Materiał implantów stomatologicznych

Materiał
Materiał

 

1.nie może być szkodliwy dla organizmu człowieka – rakotwórczy, toksyczny czy radioaktywny, nie może też korodować.
2.musi być zgodny biologicznie – tolerowany przez tkanki żywe – kość obrośnie wówczas wszczep. Czysty tytan, stop tytan-glin-wanad i hydroksyapatyt to podstawowe materiały stosowane do produkcji implantów.

Niektóre firmy produkują implanty również z porcelany (zwykle są zbyt kruche), z tantalu (nie jest tak twardy jak tytan), a także z tlenku aluminium (częściej się łamią). Modne były też swego czasu implanty powlekane syntetycznie uzyskiwanym nieorganicznym składnikiem kości. Po kilku latach okazało się jednak, że miejscami zanikał co powodowało utratę przyczepu kostnego.

Tytan zajmuje dziewiąte miejsce pod względem obfitości występowania w przyrodzie. W stanie naturalnym najczęściej spotykany jest jako dwutlenek tytanu – minerał miękki, ale wytrzymały. Stop tytanu został utworzony po to, aby uzyskać tworzywo biozgodne o zwiększonej wytrzymałości. Wyizolowany czysty tytan, zalecany do implantów dentystycznych, ma następujący skład: 99,75% tytan, 0,05% żelazo, 0,1% tlen, 0,03% azot, 0,05% węgiel, a 0,012% wodór. Zarówno czysty tytan, jak i stop tytanu, wykazują bardzo wysoką odporność na korozję.

Źródło: impl.pl

POWIERZCHNIE KLAMROWE

Wszystkie miejsca na ścianach zębów oporowych kontaktujące lub mogące kontaktować z ramionami klamer to powierzchnie klamrowe.

POWIERZCHNIA RETENCYJNA

Dolnokątowa powierzchnia na bocznej ścianie zęba, zawarta między linią największej wypukłości zęba, a brzegiem dziąsła w stosunku do powierzchni prowadzącej.

POWIERZCHNIA PROWADZĄCA KLASYCZNA

Jest równoległa do analizatora. Jej szerokość musi być conajmniej równa szerokości jednej ze ścian zęba oporowego.

Powierzchnia ta musi się znajdować w odpowiednim stosunku do powierzchni retencyjnej:

ü  na przeciwległej ścianie tego samego zęba

ü  na analogicznej ścianie zęba po przeciwnej stronie łuku zębowego

ü  na ścianie zwróconej do luki

POWIERZCHNIA PROWADZĄCA BIERNAimages(5)

Jest rónoległa do analizatora. Jej szerokość musi być co najmniej równa szerokości jednej ze ścian zęba oporowego.

Powierzchnia to musi znajdować się w określonym stosunku do innej powierzchni równoległej do analizatora:

ü  na przeciwległej ścianie tego samego zęba

ü  na analogicznej ścianie zęba po przeciwnej stronie łuku zębowego

ü  na ścianie drugiego zęba okalającego lukę

POWIERZCHNIA PROWADZĄCA AKTYWNA

Jst to powierzchnia retencyjna o szerokości równej co najmniej szerokości jednej ze ścian zęba oporowego.

Musi się znajdować w odpowiednim stosunku do innej powierzchni retencyjnej:

ü  na przeciwległej ścianie tego samego zęba

ü  na ścianie zwróconej do luki

ü  na analogicznej ścianie zęba poprzeciwległej stronie łuku zębowego

POWIERZCHNIE ZALEŻNE

Powierzchnie prowadzące aktywne lub klasyczne.

Są to powierzchnie wąskie, które zajmują tylko część jednej ze ścian zęba.

POWIERZCHNIE STABILIZACYJNEprzeglad1

Powierzchnie z którymi analizator tworzy kąt zwrócony wierzchołkiem do brzegu dziąsła.

POWIERZCHNIA POŚREDNIA

Powierzchnia górnokątowa nad powierzchnią retencyjną. Znajduje się między równikiem zęba, a brzegiem powierzchni żującej.

POWIERZCHNIA WPROWADZAJĄCA

Część powierzchni pośredniej po której przemieszcza się klamra podczas osadzania na podłożu.

Ukruszenie a pęknięcie zęba

Pęknięcie czy ukruszenie się zęba to nie tylko, jakże istotna przecież, estetyka naszego uśmiechu.

To również (a może przede wszystkim) problematyka zdrowotna, z którą należy czym prędzej udać się do fachowca, jeśli wraz z upływem ukruszenie czasu nie chcemy na dentystycznym fotelu wylądować z dużo większym problemem.

GDY ZĄB SIĘ UKRUSZY…

W przypadku ukruszonego zęba wizyta u stomatologa będzie miała stosunkowo „łagodny” przebieg, gdyż polegać będzie na wygładzeniu i wypolerowaniu uszkodzonej części zęba. Nie ma więc czego się obawiać i śmiało można maszerować do gabinetu.

Jeśli do urazu doszło u dziecka – wizyta u specjalisty raczej teoretycznie nie jest niezbędna, lecz warto przyjść i upewnić się, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście można oszczędzić dziecku stresu czekając po prostu, aż mleczny ząb z czasem sam wypadnie, a w jego miejsce wyrośnie nowy, piękny ząb, jednakże ostateczny werdykt najlepiej wydać po wizycie u specjalisty, który sprawdzi, czy nie doszło np. do zapalenia miazgi. Pierwotnie jest to niegroźne schorzenie, jednakże zignorowanie leczenia (zarówno u dziecka jak i dorosłego) ukruszenie może prowadzić do dużo poważniejszych powikłań. W późniejszym stadium, może być wszak niezbędne usunięcie miazgi zębowej i przeprowadzenie leczenia endodontycznego z następowym szczelnym wypełnieniem kanału korzeniowego odpowiednim materiałem. Mało tego, wszak ostatecznie ząb może obumrzeć, a zakażenie może objąć również i kość. Martwy ząb staje się więc ogniskiem, które powoduje zmniejszenie odporności. Nie brzmi to ciekawie i ciekawe też nie jest, więc lepiej mieć to na uwadze.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o ukruszeniu zębów sztucznych. Tych nie naprawia się, a po prostu w całości się je wymienia.

A GDY ZĄB PĘKNIE? GDY ZĄB SIĘ ZŁAMIE?

ukruszenie zęba
ukruszenie zęba

Znacznie poważniejszym uszkodzeniem zęba jest jego złamanie lub pęknięcie. Wówczas reakcja pacjenta powinna być błyskawiczna, a prędka wizyta u dentysty konieczna. Przy czym należy pamiętać, że tego typu uraz niekoniecznie musi być widoczny gołym okiem, nawet badanie rentgenowskie nie musi jednoznacznie wskazać na owe uszkodzenie! Alarmujące mogą być za to m.in. bóle przy przeżuwaniu pokarmów, nadwrażliwość na słodkie, na zimne (czasem i niekiedy na gorące) pokarmy oraz płyny, a także powietrze. Objawy te z czasem mogą się nasilić.

Szybka reakcja i zabieg przeprowadzony przez stomatologa w celu naprawy zęba jest niezbędna, by nie doszło do dalszych uszkodzeń uzębienia, a samo leczenie może wymagać tzw. „kanałówki” czy w ostateczności usunięcia zęba. Warto jednak pamiętać, by w tym wszystkim nie panikować i odłamany fragment zęba zabrać ze sobą do stomatologa, co może ułatwić renowację fragmentu, który pozostał w jamie ustnej (w procesie doboru odpowiedniej barwy „uzupełnienia”).

„Drobne” uszkodzenia odbudowuje się za pomocą odpowiednich kompozytów, które z czasem (po kilku latach) być może trzeba będzie wymienić ze względu na ich potencjalne odbarwienia. Ciekawą alternatywą jest tzw. „licówka”, czyli specjalna ceramiczna nakładka na zewnętrzną powierzchnię zęba. Ta druga opcja jest zdecydowanie trwalsza i estetyczniejsza, ale jednocześnie droższa.

W trudniejszych sytuacjach niezbędne będzie leczenie kanałowe i odbudowa korony za wykorzystaniem tzw. wkładu koronowo-korzeniowego. Kiedy jest to niemożliwe – stomatolog musi usunąć w całości uszkodzony ząb, a w jego miejsce wstawić most porcelanowy lub implant.

 

Źródło:dentysta.eu

Implanty – leczenie etapowe

IMPLANTY – I ETAP DIAGNOSTYCZNY implanty

WIZYTA PIERWSZA – WYWIAD LEKARSKI (ok. 30 minut)

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej przeprowadzamy z naszymi Pacjentami:

 1. wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:
  • ogólnego stanu zdrowia i przebytych oraz obecnych chorób (wskazania i przeciwwskazania) przyjmowanych leków,
  • nałogów (szczególnie palenia tytoniu),
  • powodu, z jakiego doszło do utraty zębów (urazy, paradontoza, stany zapalne lub inne …)
  • Państwa oczekiwań wobec leczenia implantologicznego,
 2. badanie wewnątrzustne, podczas którego oceniamy:
  • stan dziąseł (ruchomość błony śluzowej, jej kolor i grubość, występowanie blizn, owrzodzeń, przetok ropnych),
  • uzębienie (ruchomość, próchnica, płytka i kamień nazębny),
  • przyzębie – dziąsła (krwawienie lub wysięk ropny),
  • czy istnieje wada ortodontyczna, ponieważ zawsze rozważamy ewentualne leczenie ortodontyczne jako alternatywne dla implantów lub jako leczenie poprzedzające założenie wszczepów,
  • obszary bezzębne czyli wielkość i kształt miejsca, gdzie planujemy osadzić implanty,
  • ustawienie zębów w zgryzie (czy jest miejsce na przyszłą odbudowę protetyczną),
  • używane uzupełnienia protetyczne,
 3. wykonujemy wyciski orientacyjne celem wykonania gipsowych modeli diagnostycznych i przygotowania szablonów chirurgicznych

WIZYTA DRUGA (ok. 15 minut)

 1. oceniamy dopasowanie szablonów chirurgicznych;
 2. wykonujemy badanie tomograficzne oraz podstawowe badania krwi;

WIZYTA TRZECIA (ok. 45 minut)

 1. przeprowadzamy rozmowę na temat planu leczenia w oparciu o wywiad;
 2. badanie wewnątrzustne;
 3. gipsowe modele diagnostyczne a także w oparciu o wyniki badania tomograficznego;

Na koniec przedstawiamy możliwe 2-4 wersje leczenia, biorąc pod uwagę możliwości finansowe naszych Pacjentów i przybliżony czas terapii.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TC)

Ta nowoczesna technologia pozwala na wykonywanie przestrzennych obrazów dowolnej okolicy ciała, jednak w naszym przypadku do najczęściej wykonywanych należy tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy, zatok szczękowych i jamy nosowej, a także stawów skroniowo-żuchwowych. Tomografia komputerowa jest badaniem, które ukazuje trójwymiarowy obraz, za pomocą którego możemy bardzo precyzyjnie oceniać stan zębów i kości szczęk oraz planować zabiegi, w szczególności implantologiczne. Poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania EasyGuide (Keystone Dental USA) możemy symulować zabiegi na ekranie monitora i planować rozmiar implantów na bazie ich wirtualnego obrazu. TC jest też bezpieczna dla naszych Pacjentów, albowiem emituje dawkę promieniowania porównywalną lub niższą od tej, gdy wykonujemy tradycyjny pantomogram na kliszy. Tomografię komputerową wykorzystujemy też do przeprowadzania zaawansowanych zabiegów z nawigacją, co gwarantuje nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz skrócenie jego czasu trwania.

IMPLANTY – II ETAP CHIRURGICZNY

Jednoetapowy: podstawową zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego, podczas którego umieszczony zostaje implanty oraz śruba gojąca (zabliźniająca) dziąsło. Zdjęcie szwów następuje zazwyczaj po 7-10 dniach, a po 3-5 miesiącach od osadzenia wszczepu pobierane są wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną.

Dwuetapowy: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego zostają założone implanty, ale bez śruby gojącej. Wkręcony implant szczelnie pokrywa się dziąsłem i zaszywa (gojenie poddziąsłowe). Zdjęcie szwów następuje także po 7-10 dniach, a kolejny zabieg chirurgiczny polegający na odsłonięciu zaszytych na głucho implantów i założeniu śrub gojących wykonuje się po upływie 3-5 miesięcy. Od tego momentu muszą upłynąć kolejne 2 tygodnie aby dziąsła się ostatecznie zagoiły. Dopiero wówczas pobierane są wyciski pod ostateczną rekonstrukcję protetyczną.

IMPLANTY – III ETAP PROTETYCZNY

Podczas tych wizyt pobierane są wyciski, wykonywane kolejne przymiarki i ostatecznie następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 do 4 tygodni, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).