Archiwa tagu: anatomia korzeni

Cechy anatomiczne komór i kanałów korzeniowych

Cechy anatomiczne komór i kanałów

Miazga zębowa jest otoczona bezpośrednio przez zębinę z ozębną komunikuje się przez otwór zwany otworem wierzchołkowym (foramen apicale). Niekiedy istnieje jeszcze mały kanał, zwany kanałem bocznym lub dodatkowym (foramen laterale). Miazga dzieli się na miazgę koronową i zlokalizowaną w korzeniach miazgę korzeniową.

Cechy anatomiczne

Koronowa i korzeniowa miazga wyznaczają kształt i wielkość komory oraz kanałów korzeniowych. Rogami miazgi nazywamy wyciągniętą część miazgi koronowej w kierunku guzków zębowych. Wraz z wiekiem lub na skutek podrażnienia, miazga produkuje zębinę i w ten sposób dochodzi

Cechy anatomiczne

Otwór wierzchołkowy, względnie otwory i kanały boczne są miejscem komunikacji między miazgą i ozębną (endodontium i periodontium). Otwór wierzchołkowyjest początkowo bardzo szeroki; w miarę dojrzewania zęba i jego funkcjonowania otwór ten ulega zawężeniu. Zęby jednokorzeniowe zwykle, ale nie zawsze, mają pojedynczy otwór. Zęby wielokorzeniowe często posiadają kilka otworów wierzchołkowych przy każdym korzeniu. W trakcie wyrzynania się zęba odkładają się nowe warstwy cementu przy wierzchołku. W wyniku

Kanały dodatkowe mogą znajdować się nie tylko na poziomie korzeni, ale również w furkacji w zębach wielokorzeniowych. Najczęściej są one jednak zlokalizowane w 1/3 części wierzchołkowej korzenia, a rzadko na poziomie szyjki zęba.