Archiwa tagu: gojenie

Implanty – leczenie etapowe

IMPLANTY – I ETAP DIAGNOSTYCZNY implanty

WIZYTA PIERWSZA – WYWIAD LEKARSKI (ok. 30 minut)

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej przeprowadzamy z naszymi Pacjentami:

 1. wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:
  • ogólnego stanu zdrowia i przebytych oraz obecnych chorób (wskazania i przeciwwskazania) przyjmowanych leków,
  • nałogów (szczególnie palenia tytoniu),
  • powodu, z jakiego doszło do utraty zębów (urazy, paradontoza, stany zapalne lub inne …)
  • Państwa oczekiwań wobec leczenia implantologicznego,
 2. badanie wewnątrzustne, podczas którego oceniamy:
  • stan dziąseł (ruchomość błony śluzowej, jej kolor i grubość, występowanie blizn, owrzodzeń, przetok ropnych),
  • uzębienie (ruchomość, próchnica, płytka i kamień nazębny),
  • przyzębie – dziąsła (krwawienie lub wysięk ropny),
  • czy istnieje wada ortodontyczna, ponieważ zawsze rozważamy ewentualne leczenie ortodontyczne jako alternatywne dla implantów lub jako leczenie poprzedzające założenie wszczepów,
  • obszary bezzębne czyli wielkość i kształt miejsca, gdzie planujemy osadzić implanty,
  • ustawienie zębów w zgryzie (czy jest miejsce na przyszłą odbudowę protetyczną),
  • używane uzupełnienia protetyczne,
 3. wykonujemy wyciski orientacyjne celem wykonania gipsowych modeli diagnostycznych i przygotowania szablonów chirurgicznych

WIZYTA DRUGA (ok. 15 minut)

 1. oceniamy dopasowanie szablonów chirurgicznych;
 2. wykonujemy badanie tomograficzne oraz podstawowe badania krwi;

WIZYTA TRZECIA (ok. 45 minut)

 1. przeprowadzamy rozmowę na temat planu leczenia w oparciu o wywiad;
 2. badanie wewnątrzustne;
 3. gipsowe modele diagnostyczne a także w oparciu o wyniki badania tomograficznego;

Na koniec przedstawiamy możliwe 2-4 wersje leczenia, biorąc pod uwagę możliwości finansowe naszych Pacjentów i przybliżony czas terapii.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TC)

Ta nowoczesna technologia pozwala na wykonywanie przestrzennych obrazów dowolnej okolicy ciała, jednak w naszym przypadku do najczęściej wykonywanych należy tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy, zatok szczękowych i jamy nosowej, a także stawów skroniowo-żuchwowych. Tomografia komputerowa jest badaniem, które ukazuje trójwymiarowy obraz, za pomocą którego możemy bardzo precyzyjnie oceniać stan zębów i kości szczęk oraz planować zabiegi, w szczególności implantologiczne. Poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania EasyGuide (Keystone Dental USA) możemy symulować zabiegi na ekranie monitora i planować rozmiar implantów na bazie ich wirtualnego obrazu. TC jest też bezpieczna dla naszych Pacjentów, albowiem emituje dawkę promieniowania porównywalną lub niższą od tej, gdy wykonujemy tradycyjny pantomogram na kliszy. Tomografię komputerową wykorzystujemy też do przeprowadzania zaawansowanych zabiegów z nawigacją, co gwarantuje nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz skrócenie jego czasu trwania.

IMPLANTY – II ETAP CHIRURGICZNY

Jednoetapowy: podstawową zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego, podczas którego umieszczony zostaje implanty oraz śruba gojąca (zabliźniająca) dziąsło. Zdjęcie szwów następuje zazwyczaj po 7-10 dniach, a po 3-5 miesiącach od osadzenia wszczepu pobierane są wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną.

Dwuetapowy: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego zostają założone implanty, ale bez śruby gojącej. Wkręcony implant szczelnie pokrywa się dziąsłem i zaszywa (gojenie poddziąsłowe). Zdjęcie szwów następuje także po 7-10 dniach, a kolejny zabieg chirurgiczny polegający na odsłonięciu zaszytych na głucho implantów i założeniu śrub gojących wykonuje się po upływie 3-5 miesięcy. Od tego momentu muszą upłynąć kolejne 2 tygodnie aby dziąsła się ostatecznie zagoiły. Dopiero wówczas pobierane są wyciski pod ostateczną rekonstrukcję protetyczną.

IMPLANTY – III ETAP PROTETYCZNY

Podczas tych wizyt pobierane są wyciski, wykonywane kolejne przymiarki i ostatecznie następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 do 4 tygodni, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).

Gojenie tkanek miękkich

Jednym z największych problemów współczesnej stomatologii implantologicznej jest
utrzymanie tkanek miękkich wokół wszczepów, gojenie zwłaszcza w obszarze estetycznym.

gojenie
gojenie

Kształt implantów, jak to zostało wykazane w w ielu badaniach, ma istotne znaczenie dla zachowania poziomu tkanek twardych i miękkich. W ostatnich dziesięcioleciach gojenie opracowano wiele metod postępowania z tkankami miękkimi, przede wszystkim w postaci zabiegów przesuwania i przeszczepiania tkanek. Jednakże procedury te nie zawsze pozostają w zasięgu możliwości zabiegowych stomatologa ogólnego. W ostatnich 5 latach implanty z szyjkami polerowanymi zaczęły tracić na znaczeniu na rzecz implantów z powierzchniami uzdatnionymi. Do chwili obecnej większość badań koncentrowała się na ocenie poziomu kości wokół implantów. Celem niniejszego badania jest ocena przylegania i zachowania tkanek miękkich wokół jednoczęściowych implantów przezdziąsłowych z powierzchnią uzdatnioną.

Kość była następnie czyszczona z pozostałości tkanek miękkich, a miejsca wprowadzania implantów zaznaczano okrągłym wiertłem. Następnie wiertłem pilotującym o średnicy 2 mm wyznaczano głębokość i kierunek wprowadzania implantu. Na głębokości pierwszych 2 mm, w obszarze kortykalnej kości wyrostka, stosowano wiertło poszerzające o średnicy 2,80mm. Implanty wprowadzano za pomocą klucza zapadkowego (grzechotki), aż do uzyskania pozycji docelowej. Uważano ją zaprawidłową, gdy osiągnięto głębokość sięgającą poziomu części filarowej, czyli wówwczas gdy gwint był całkowicie przykryty kością. Zalecona farmakoterapia obejmowała antybiotyki (Augmentin 1 g SmithKline Beecham) przez 6 dni oraz środki przeciwbólowe (Ketonal forte, 200 mg) przez 3 dni. Zgłębnikiem badano głębokość dziąseł wokół implantów po zaszyciu rany (nici jedwabne, 4-0, B. Braun). Po implantacji wykonano badanie urządzeniem Periotest uzyskując wartości 02-04.