Archiwa tagu: kolory implantów

Licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem

 

Dobrą metodą w wielu sytuacjach są licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem wykonane techniką pośrednią

  1. Problem ścierania zębów. Wiele żywic kompozytowych ściera się podobnie do zębów naturalnych i dlatego nie powoduje jatrogennego starcia uzębienia przeciwstawnego.
  2. Ciemne przebarwienia zębów. W technikach pośrednich żywicami można pokryć ciemny kolor zęba bez konieczności używania matowych czynników kryjących, dzięki czemu będzie miał wygląd zęba żywego.
  3. Zachowanie struktur zęba. Opracowanie zęba pod licówkę z kompozytu może być bardziej oszczędne niż pod porcelanę, ponieważ stosując kompozyt nie jest wymagana warstwa o grubości 0,5 mm tak, jak w porcelanie.
  4. Możliwość wyboru miejsca i sposobu wykonania.

Licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem

Licówki z materiałów kompozytowych utwardzane światłem bądź innymi metodami, wykonywane z żywic z mikrowypełniaczem, z żywic hybrydowych lub z żywic o małych cząstkach mogą być wykonywane techniką pośrednią w gabinecie stomatologicznym albo w laboratorium dentystycznym. Szkło w żywicach kompozytowych o małych cząstkach lub w żywicach hybrydowych może być wytrawiane kwasem fluorowodorowym, co daje mikromechaniczną retencję o jakości rywalizującej z wytrawioną porcelaną. Możliwość wykonania reperacji przy fotelu. Wkłady mogą być reperowane bezpośrednio przy fotelu za pomocą światłoutwardzalnych żywic kompozytowych. Poniżej opisano technikę wykonania licówki ze światłoutwardzalnych hybrydowych żywic kompozytowych, które są hartowane ciepłem, wytrawiane 10% kwasem fluorowodorowym i silanowane. System silanowy chemicznie wiąże się z pozostałymi cząstkami szkła, a następnie z kompozytową żywicą klejącą, która jest używana do przymocowania licówki do wytrawionej powierzchni szkliwa (należy pamiętać, że techniki mogą różnić się w zależności od producenta zestawu).

Materiały i narzędzia:
• lusterko,
• zgłębnik,
• metalowe „plastyczne” narzędzie,
• skalpel nr 12,
• rękojeść Bard-Parkera,
• skaler do przednich zębów,
• wiertło diamentowe – płomyk,
• masa wyciskowa poliwinylosiloksanowa,
• masa wyciskowa alginatowa,
• całkowite łyżki wyciskowe dla żuchwy i szczęki,
• gips na model,
• hybrydowa żywica kompozytowa,
• żywica kompozytowa klejąca światło utwardzalna lub podwójnie utwardzana,
• piec Toaster lub Coltene,
• rowkowane wiertła węglikowe 12 i 30,
• wiertła diamentowe do wykańczania wypełnień,
• gumki do polerowania żywic kompozytowych,
• krążki do opracowywania żywic kompozytowych,
• pasta do polerowania żywic kompozytowych,
• 10% żel kwasu fluorowodorowego,
• 37% żel kwasu fosforowego,
• system wiążący,
• system silanowy,
• unit do wewnątrzustnego utwardzania światłem,
• pumeks nie zanieczyszczony olejem.

Źródło: implants 1/2010

Modyfikatory koloru i opakery

Modyfikatory koloru utwardzanych światłem zawierają barwniki z tlenków metali zawieszone w żywicy bis-GMA o niskiej lepkości lub w mieszaninie żywicy bis-GMA i żywic z dimetyloakrylatu uretanu.

Modyfikatory

Mniej intensywne opakery, takie jak Durafill Color VS (Kulzer, Inc., USA) zawierają od 20 do 30% wagowych barwionej żywicy bis-GMA z mikrowypełniaczem. Heliocolor Opaque (Vivadent USA, Inc.) jest produkowany w postaci matowych tabletek, które są stosowane z rozpuszczalnikiem – ketonem dietylowym w celu całkowitego „ukrycia” metalu oraz w silnie przebarwionych zębach.

Tabletki opakera zawierają dwutlenek tytanu, tlenek żelaza i metakrylat
polimetylowy. Wprowadzone ostatnio opakery do metali, takie
jak Cover Up II (Parkel) mają wiązać chemicznie opakery żywicy ze stopami niklowo-chromowymi i z amalgamatem. W tworzeniu wiązania pośredniczy
modyfikator 4META. System Panavia zawiera zmodyfikowany ester żywicy bis-GMA, który zapewnia adhezję chemiczną do stopów metali nieszlachetnych, stopów metali szlachetnych pokrytych blachą cynową, porcelany, szkliwa i nie wytrawionej zębiny. Jako
że nie jest znany okres trwałości tych środków adhezyjnych, tam gdzie jest to możliwe, należy wykorzystywać retencję mechaniczną jako uzupełnienie adhezji chemicznej.

Uwagi ogólne
Modyfikatory koloru mogą być dodawane do żywic kompozytowych w celu zmiany ich odcieni; jednakże rezultatami tych zabiegów mogą być:

  1. Dostanie się pęcherzyków powietrza w obręb żywicy, w wyniku czego może powstać porowata powierzchnia.
  2. Zmniejszenie ilości wypełniacza w samej żywicy.
  3. Przedłużony czas u twardzania ze względu na obecność barwników w modyfikatorach.
  4. Wprowadzenie żywic kompozytowych o rozszerzonym zakresie odcieni, łącznie z odcieniami z kolornika Vita sprawia, że mieszanie modyfikatorów koloru z żywicami rzadko jest potrzebne.

Źródło: Podstawy estetyki