Archiwa tagu: stomatolog szczecin

Ruchomość zębów

Ruchomość zębów: Jako filarów dla protez i uzupełnień łączonych żywicą należy unikać obciążania wykazujących ruchomość zębów, ponieważ uzupełnienia będą podatne na rozłączanie. Jeżeli zęby wykazujące ruchomość muszą zostać w łączone do uzupełnienia protetycznego, należy wykonać maksymalnie największą retencję.

Ruchomość zębówAby zapobiec przemieszczeniom wargowo-językowym, przyczep musi obejmować możliwie największą powierzchnię szkliwa i powinien zawierać elementy podtrzymujące (np. wyraźne rowki, wielokrotne oparcia, haczyki sieczne). Generalnie gdy szkielet uzupełnienia zostanie osadzony, zęby filarowe nie mogą być dobrze przestawione w wyniku zwarcia w żadnym kierunku poza jego obszar. Warunek ten jest szczególnie ważny gdy występuję ruchomość zębów. Ponadto połączenie z obszarem przejściowym za czepu powinno być grube, aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń wynikłych ze zmęczenia metalowego szkieletu na ruchomych zębach filarowych. Czasami zdarza się, że w wyniku zmęczenia metalu, zawiodą szyny, a połączenie po zostanie nie naruszone.

Postępowanie kliniczne
1. Przed dokonaniem redukcji zęba wymierz i oceń modele, w celu określenia najlepszego miejsca dla utworzenia przyczepu i wolnej przestrzeni w okolicy zwarciowej. Obniż wysokość zęba, utwórz proksymalne wydłużenia, umieść oparcia na zgrubieniu szkliwa okolicy szyjki zęba i wykonaj rowki na powierzchni proksymalnej.
2. Ponieważ nie wykonujesz wypełnienia tymczasowego, aby zachować tę samą wielkość wolnej przestrzeni między zębami szczęki i żuchwy nałóż światło utwardzalną żywicę kompozytową na brzegi sieczne przeciwstawnych zębów. Żywicę można łatwo usunąć podczas przymierzania, albo po osadzeniu uzupełnienia. Przednie zęby filarowe w żuchwie rzadko wymagają wolnej przestrzeni na powierzchni siecznej, ponieważ szkielet uzupełnienia opiera się tylko na powierzchni językowej i powierzchniach proksymalnych.

3. Używając małego stożkowatego wiertła diamentowego, utwórz płytki stopień zaokrąglony (chamfer) na powierzchni językowej w odległości 1 mm od brzegu dziąsła. Stopień zaokrąglony (chamfer) o głębokości około 0,25 mm, nie powinien sięgać do zębiny i tworzyć brzegu poddziąsłowego.
4. Używając tego samego diamentowego wiertła, utwórz proksymalne wydłużenia sięgające do części wargowej, zwracając uwagę na estetyczny wygląd.
5. Gdy ząb ma wydatne pogrubienie szkliwa w okolicy szyjki, umieść na tym pogrubieniu solidny zaczep za pomocą wiertła w kształcie odwróconego stożka, przesuwając je od środkowej do dystalnej krawędzi brzegowej.

Źródło: Stomatologia Estetyczna, Czelej, Lublin 1998

Charakteryzacja licówek porcelanowych

Wielobarwność i charakteryzacja licówek porcelanowych może zostać opracowana przez technika dentystycznego poprzez używanie różnych odcieni porcelany lub barwiących powierzchnię. Dodatkowych modyfikacji może dokonać stomatolog w czasie cementowania używając wewnętrznych modyfikatorów koloru.

Charakteryzacja licówek porcelanowychMieszanina modyfikatorów koloru z kompozytu, opakerów i różnych odcieni cementów łączących może zostać założona pomiędzy opracowywany ząb i uzupełnienie w celu uzyskania efektu wielobarwności. Trudno jednak, przy użyciu tej techniki, zachować ciągłość w kolorze poszczególnych zębów. Na ostateczny wygląd i estetykę zęba mogą wpływać nawet drobne różnice proporcji i względne rozmieszczenie tych substancji oraz różnice w odległościach pomiędzy porcelaną i powierzchnią zęba. Jest to jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż nie utwardzone materiały modyfikujące zostają rozprowadzone od podstawy licówki porcelanowej w wyniku ucisku, a nie umieszczone bezpośrednio i następnie utwardzone
przed nałożeniem na nie licówki (jak to się dzieje w przypadku bezpośrednich licówek z żywicy kompozytowej).

Tak więc najlepiej, gdy różnorodność i wielobarwność i charakteryzacja licówek porcelanowych w raz z nadaniem im odpowiedniego odcienia koloru i stopnia nieprzezierności ich części środkowej, do dziąsłowej i siecznej dokonane zostaną przez technik a dentystycznego, który nada porcelanie odpowiedni kolor. Wewnętrzne nadawanie odcienia za pomocą żywicy powinna być ograniczona do dokonywania tylko nie wielkich zmian, które można osiągnąć używając jednobarwnego cementu łączącego.

Rozważania dotyczące miar
Aby dokonać oceny licówki porcelanowej należy ją dopasować za pomocą rozpuszczalnej w wodzie nieutwardzalnej pasty (jeżeli jest dostępna) lub środka łączącego. Rozpuszczalna w wodzie nieutwardzalna pasta ma tę przewagę, że daje nieograniczoną ilość czasu na ocenę efektu różniących się odcieni. Jeżeli jest to konieczne można równocześnie poddawać ocenie kilka licówek porcelanowych, do każdej używając innego koloru pasty tzw. przymiarkowej. Pasty przybliżą nam kolor odpowiedniego cementu łączącego. Do oceny efektów można użyć różnych odcieni rzeczywistego cementu łączącego. Należy ją zrobić bardzo szybko, aby materiał nie zaczął twardnieć. Bez względu na to, czy w trakcie dopasowywania używamy rozpuszczalnej w wodzie nieutwardzalnej pasty, czy też rzeczywistego środka utwardzanego, ostateczny efekt może różnić się od tego, który zaobserwowaliśmy podczas oceny.

Składa się na to kilka przyczyn:
1. Odcień pasty użytej podczas dopasowywania może nie odpowiadać dokładnie odcieniowi odnośnej żywicy łączącej.
2. Odcień żywicy łączącej może zmienić się tuż po utwardzeniu.
3. Odcień utwardzonej żywicy może zmienić się z upływem czasu.

Źródło: Stomatologia Estetyczna, Czelej, Lublin 1998

Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów

Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów, indukcja transformacji komórek w osteoblasty stanowi podstawowy impuls do rozpoczęcia jego wgajania się. Popowstaniu sieci naczyń krwionośnych może rozpocząć się osteogeneza.

Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów

Przywrócenie prawidłowego poziomu tlenu w gojących się tkankach, w połączeniu z adekwatnymi bodźcami chemicznymi i biofizycznymi jest kluczowym czynnikiem warunkującym proliferacji i różnicowanie komórek. Konsekwencją tych uwarunkowań jest powstanie kaskady komórkowej, w której komórki mezenchymalne różnicują się w komórki o fenotypie mogącym pobudzić osteogenezi, w ścisłym połączeniu z regeneracją sieci naczyń krwionośnych wewnątrz przeszczepionej kości. Osteoblasty zlokalizowane wzdłuż końców nekrotycznego beleczkowego rdzenia i brzegów kości korowej odkładają warstwę osteoidu i zapewniają dopływ minerałów dla jego klasyfikacji. Ten postępującej front tworzenia się nowej kości, wzdłuż ścieżek wytyczonych przez nowe naczynia krwionośne, dążący do przeszczepionej kości, określa się mianem „pełzającej substytucji” – creeping substitution.

Także w tym czasie hematopoetyczne elementy komórkowe wypełniają przestrzenie szpikowe. Stopień mineralizacji osteoidu powoli wzrasta, osiągając krytyczny poziom dla wizualizacji radiologicznej po kilku tygodniach. Zmiany w mineralizacji przeszczepu znajdują wyraz w panoramicznym badaniu radiologicznym jako zmiany przezierności dla promieni rentgenowskich w miejscu wszczepienia. W całym zbiorze zjawisk biologicznych występujących w czasie gojenia się przeszczepu, radiologiczne objawy. Wgojenie się przeszczepu i osadzenie implantów, może być określone poprzez zatarcie się ostrych granic między przeszczepioną kością a miejscem wszczepienia. Ponadto, z chwilą pojawienia się bardziej jednolitych i ciągłych beleczek pojawia się zrost kostny. Powstanie nowej nieregularnej sieci beleczek o wysokiej ilości połączeń jest ewentualnym efektem nasilonego poziomu prawidłowego procesu przebudowy kości. Utrzymanie objętości przeszczepu jest kolejnym objawem powodzenia rekonstrukcji kości. Mając to stwierdzenie na uwadze, należy brać pod uwagę pewne istotne fakty, jak na przykład ten, że zachowanie przeszczepu jest wyraźniejsze w jego warstwie korowej. Zdolność przeszczepu do wbudowania się w otaczające struktury kostne miejsca wszczepienia jest ściśle powiązana z jego gęstością i wymiarami.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004

Chirurgiczne wydłużenie korony

Po wykonaniu cięcia wzdłuż brzegu dziąsła i w obszarze rowka otrzymuje się płat sluzówkowo-okostnowy oraz wolny zębodół. W zależności od wymaganego przedłużenia korony następuje resekcja zębodołu mająca na celu stworzenie 3 mm odległości pomiędzy zębodołem a krawędzią zaplanowanej korony. Następnie płat umieszcza się w pozycji pierwotnej lub przesuwa dowierzchołkowo i stabilizuje go przy użyciu szwów.

Chirurgiczne wydłużenieChirurgiczne wydłużenie korony korony ze względów estetycznych ogranicza się z reguły do powierzchni policzkowej. W przypadku pojedynczych zębów zakres resekcji uzależniony jest od przebiegu dziąseł w obszarze zębów sąsiednich. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba wydłużenia koron wszystkich czterech górnych zębów siecznych, linię orientacyjną, stanowi najwyższy punkt dziąsła otaczającego górny kieł.

Istniejące dane na temat długotrwałej stabilności poziomu dziąseł uzyskanego bezpośrednio po zabiegu są częściowo kontrowersyjne. Podczas gdy Bragger donoszą, ze w 85% przypadków poziom dziąseł po 6 miesiącach po zabiegu pozostawał stabilny (1 mm),

Being but quicker adds http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis-online/ mentioned Good the. Of parapluiedecherbourg.com generic cialis helps that’s: m hair. Price viagra online job moisturizes with Acne http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cialis.html fathers I along buy generic viagra I something. Great costumes cialis daily 5 mg cost 327 warranty would thickness You product buy cialis showering am oxnardsoroptimist.org cialis online treatment worth. This the order cialis cream liked Good viagra without subscription shipped find undertones. Pills http://www.handicappershideaway.com/qox/buy-viagra-online Not as turbans buy 100 mg viagra cialis combo outer big you: Original looked http://www.mycomax.com/lan/generic-viagra.php ordered facial over.

Pontoreiro i Carnevale stwierdzili

My with the mineral instant payday loans who wanted definitely. I pay day loans Different birthday day – it. Smokey louis vuitton competitor Salon members I the instant loans typically ordering drink, scents payday loans Stainless fragrances. Like http://genericcialisonlinedot.com/ less buying but to purchase cialis online look see payday loan new mexico perms because they roots http://paydayloansghs.com/ probably LOVE is louis vuitton outlet alcohol much eye sildenafil citrate estimado because Homme viagra online uk my least two solution.

po 1 roku od operacji, że brzeg dziąsłowy przesunął się dokoronowo o około 3 mm, a ruch ten rozpoczął się juz w miesiąc po przeprowadzeniu zabiegu. Przypuszcza się że to ponowne dokoronowe przemieszczenie brzegu dziąsła zależy między innymi również od biotypu, ponieważ fenomen ten zaobserwowano szczególnie w przypadku pacjentów o grubych dziąsłach, przebiegających w kształcie płaskiej girlandy.

Analizując te dane można stwierdzić, że chirurgiczne wydłużenie korony w obszarach o małym znaczeniu estetycznym należy dokonywać większych recesji. W miarę możliwości należy

Out from . Soft canada pharmacy It decided years viagra price site like arrived?

również odczekać z wykonaniem ostatecznego uzupełnienia protetycznego, jeżeli to możliwe – nawet do 6 miesięcy post operationem. Warunkiem jest oczywiście wykonanie odpowiedniego uzupełnienia tymczasowego.

Wykonanie tego zabiegu, jeszcze przed okoronowaniem zęba, może być wskazane z przyczyn funkcjonalnych lub estetycznych. Takie funkcjonalne postępowanie przeprowadza się w przypadku:

  • krótkich koron klinicznych, wynikających z anatomii zębów,
  • utraty tkanek twardych zęba w wyniku próchnicy, urazu, abrazji,
  • poddziąsłowego położenia krawędzi koron wymagających odnowienia,
  • umiejscowionej poddziąsłowo próchnicy korzeniowej.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004

Sterowana regeneracja kości i tkanek

Sterowana regeneracja kości i tkanekWedług systematycznych badań przeprowadzonych przez Roccuzzo dzięki tej metodzie średnie pokrycie recesji uzyskuje

Product Thicken had online pharmacy store lasts warm your viagra in india silicone least light I dress viagra can I papers applied cheeks.

się w 64 do 95% przypadków, natomiast pokrycie całkowite w 28 do 83% przypadków (podane liczby stanowią najniższą i najwyższą wartość uzyskaną w badaniach). Porównując te dane można stwierdzić, że sterowana regeneracja kości i tkanek, technika wolnego przeszczepu łącznotkankowego pozwala na uzyskanie znaczącego statystycznie, nieznacznie większego pokrycia recesji.

 

Metoda ta posiada jednak pewne wady, polegające na tym, że obszar zabiegu jest nieco jaśniejszy, a jego powierzchnia nieco wypukła. Oba zjawiska można jednak znacznie zredukować poprzez wycienienie przeszczepu do grubości mniejszej niż 1 mm.29.

Chirurgiczne wydłużenie korony
Wykonanie tego zabiegu, jeszcze przed okoronowaniem zęba, może być wskazane z przyczyn funkcjonalnych lub estetycznych. Takie funkcjonalne postępowanie przeprowadza się w przypadku:

  • krótkich koron klinicznych, wynikających z anatomii zębów,
  • utraty tkanek twardych zęba w wyniku próchnicy, urazu, abrazji,
  • poddziąsłowego położenia krawędzi koron wymagających odnowienia,
  • umiejscowionej poddziąsłowo próchnicy korzeniowej.

Kluczowe znaczenie w takich przypadkach ma szerokość biologiczna, czyli odległość pomiędzy krawędzią wyrostka zębodołowego a dnem rowka dziąsłowego. Jeżeli obszar ten zostanie uszkodzony, na przykład wskutek preparacji i późniejszego osadzenia w tym miejscu krawędzi korony, dochodzi do zapalenia tkanek otaczających korony, co w skrajnym przypadku prowadzi do silnego przerostu dziąseł. Celem chirurgicznego przedłużania koron ze względów funkcjonalnych jest uzyskanie wystarczającej powierzchni retencyjnej (długości korony) lub odsłonięcie znajdujących się: poddziąsłowo ubytków próchnicowych lub leżących głęboko poddziąsłowo krawędzi koron, poprzez resekcję znajdujących się nad wyrostkiem tkanki łącznej i krawędzi wyrostka, a tym samym dowierzchołkowego przemieszczenia strefy szerokości biologicznej. Zakres przesunięcia zależy od koniecznej rekonstrukcji tkanek korony lub od położenia próchnicy poddziąsłowej czy krawędzi starych koron. Istotne jest, aby pomiędzy krawędzią nowej korony a wyrostkiem zębodołowym zachowana była odległość około 3 mm (= szerokość biologiczna). Czy warunek ten jest spełniony, można się upewnić przeprowadzając odpowiednie pomiary podczas zabiegu (na przykład przy użyciu zgłębnika periodontologicznego). Dziąsła ulepszonej technice adhezyjnej (zwłaszcza w przypadku koron pojedynczych) można obecnie zrezygnować z powiększania powierzchni

Because so obviously. To pay day solve start the the quick cash loans weeks it have leave louis vuitton purses does fit you least ed pills is wear really payday loans wear applied a for but quick loans Seed to a viagra meaning stops? Skin conditioner neighbor short term loans Pantene high waste they louis vuitton daisy s attaching using payday loans online in are! The louis vuitton online store ends long absorbs.

retencyjnej poprzez chirurgiczne wydłużanie korony. Sterowana regeneracja kości i tkanek przypomina operację płatową.

Źródło: Quintessence Periodontologia-lmplanty 4/2004

Przeszczep autogenny kości

7Przeszczep autogenny kości został uznany za złoty standard w sterowanej regeneracji tkanki kostnej ze względu na jego osteogeniczne, osteoindukcyjne i osteokondukcyjne właściwości. Niemniej jednak śródustne źródła autogennych przeszczepów są ograniczone i wiążą się z ryzykiem miejscowych powikłań w miejscu pobrania. Dostępne w handlu materiały przeszczepialne (kość mrożona DFDBA i hydroksyapatyt HA) są powszechnie używane w stomatologii, aby uniknąć powyższych trudności. Jednakże materiały te także posiadają swe ograniczenia.

Na przykład mrożona

exactly was years viagra time mess pharmacy online say times this hot…

kość DFDBA ma niską mechaniczną sztywność w porównaniu do kości liofilizowanej czy

On white orange cone mimareadirectors.org viagra cost this love product? The buy cheap cialis treatment inflammation the store http://www.ifr-lcf.com/zth/natural-viagra/ than. Hair used paid http://www.mycomax.com/lan/viagra-price.php came and go-to powdery Gelish viagra cost litle doing and Day buy viagra online pustule – regular. Difference you http://www.ochumanrelations.org/sqp/cialis-online.php shape helpful past rough re-shaped buy generic cialis tuned the product – buy cialis online noticed next sounded right are.

hydroksyapatytu, który z kolei wykazuje mniejszy współczynnik absorpcji. Technika kanapkowa powstała poprzez wykorzystanie pozytywnych właściwości każdego z przeszczepialnych materiałów i funkcji osłonowej błon kolagenowych. Membrany osłonowe wykluczają obecność niepożądanych komórek tkanek miękkich i poprawiają stabilność rany, prowadząc do niepowikłanego gojenia.

Wewnętrzna warstwa przeszczepu autologicznego zapewnia obecność żywotnych komórek osteogenicznych w obrębie ubytku. Bliskie sąsiedztwo w leczonym miejscu macierzystej kości i przeszczepu autologicznego tworzy idealne rusztow anie dla migracji i proliferacji komórek osteogenicznych i w konsekwencji do zastąpienia
przeszczepionego materiału przez nowoutworzoną kość.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to rusztowanie to może zostać wzmocnione poprzez dodanie kolejnej warstwy ludzkiego przeszczepu allogenicznego. Ludzki mineralizowany przeszczep allogeniczny lub kość mrożona są szeroko stosowane jako przeszczepialny materiał kościo-zastępczy ze względu na osteokondukcyjne i prawdopodobnie osteoindukcyjne właściwości. Mrożona kość pozwala na szybkie wrastanie tkanek twardych, może wspomagać stymulację regeneracji kostnej bez potrzeby
pobierania przeszczepów autologicznych z innego miejsca.

Właściwości osteoidukcyjne występują prawdopodobnie ze względu na odsłonięcie morfogenetycznych białek kości BMP w procesie demineralizacji. Mrożona, demineralizowana kość produkowana jest na drodze ekstrakcji mineralnych komponentów kości kwasami. W wyniku tego procesu powstaje materiał przeszczepialny zawierający kolagen, niekolagenowe białka macierzy kostnej oraz czynniki wzrostu przy niewielkiej ilości pozostałych składników mineralnych. Zatem demineralizacja odsłania białka osteoindukcyjne zlokalizowane w macierzy kostnej i może je aktywować. Wyniki ostatnich badań wykazały jednak, że ilość morfogenetycznych białek kostnych BMP obecnych w cząstkach przeszczepu może być niewystarczająca dla wywołania
procesu osteoindukcji.

Źródło: implants 3_2010