Zasady chirurgiczne kanapkowej augmentacji kości

1Technika kanapkowa SBA wykorzystuje trzy warstwy kostnych materiałów przeszczepialnych i wchłanialną membranę kolagenową wykluczającą niepożądane komórki tkanek miękkich z rany. Aby zapewnić powodzenie kanapkowej augmentacji kości, muszą być przestrzegane następujące zasady chirurgiczne kanapkowej augmentacji kości.
Najczęstszym powikłaniem chirurgicznym w procesie augmentacji kości jest recesja płata lub jego częściowe złuszczenie się. Z tego powodu pierwotne cięcie powinno być wykonywane w obrębie tkanki skeratynizowany, gdyż ta tkanka jest bardzie odporna na rozrywanie niż nieskeratyniozowana błona śluzowa jamy ustnej. Adekwatne cięcie pierwotne i prowadzenie płata jest warunkiem uzyskania prawidłowego pokrycia rany bez napięcia.

Penetracja w kierunku przestrzeni szpikowych także wywołuje miejscowe zjawiska przyśpieszające, 30 może powodować szybszą waskularyzację przeszczepu poprzez
ułatwienia migracji naczyń pochodzących z przestrzeni szpikowych do miejsca objętego leczeniem. Zabieg ten może prowadzić do wzrostu populacji komórek osteogenicznych w miejscu objętym leczeniem i ułatwić regenerację lub augmentację tkanki kostnej.
Wewnętrzną warstwę przeszczepu stanowi kość autogenna. Autogenna kość pozyskiwana w czasie opracowywania miejsca osteotomii (koagulant kostny) stosowana jest bezpośrednio na implant, dostarczając realnych komórek osteogenicznych i wzmagając ich migrację z kości gospodarza na powierzchnię implantu.
Jeżeli uzyskana ilość kości autologicznej nie jest wystarczająca, aby utworzyć pierwszą warstwę pokrycia kostnego (do poziomu sąsiadującej kości w wymiarze policzkowo-językowym), to należy dodać kolejną warstwę przeszczepu. Środkowa część przeszczepu kostnego utworzona jest przez kość mrożoną DFDBA lub allograficzną ludzką kość liofilizowaną.

Wskazania

Wskazania do „kanapkowej” augmentacji kości SBA stanowią: poziome ubytki grzebienia wyrostka zębodołowego oraz dehiscencje i fenestracje w jego obrębie. Inne po-
tencjalne wskazanie to zachowanie lub augmentacja wyrostka zębodolowego i natychmiastowe osadzenie implantów.

Przeciwwskazania

Wszelkie problemy medyczne uniemożliwiające pacjentowi poddanie się rutynowemu zabiegowi periodontologicznemu czy implantologicznemu stanowią również przeciwwskazanie do zabiegu z zastosowaniem techniki kanapkowej augmentacji kości. Ponadto wykluczona jest obecność aktywnej infekcji w miejscu planowanego leczenia. Aktywna infekcja musi zostać wyleczona przed przystąpieniem do jakiejkolwiek próby regeneracji tkanki kostnej.

Źródło: implants 3_2010

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *